Sydämellistä sairaanhoitoa kotiin

Ehta Hoiva tarjoaa laadukasta, kiireetöntä ja aidosti kohtaavaa kotisairaanhoitoa ja kotipalvelua Kuopiossa ja lähiympäristössä.

Toiminta on alkanut 10.1.2022.

Olemme lapsiperheiden ja vanhuspalveluiden palvelusetelituottajia Kuopiossa.

Tulossa myös neurologian erikoislääkärin kotikäynnit ja muistitutkimukset vuoden 2022 aikana.

Palvelumme

Kotisairaanhoito

Lääkärin määräämät sairaanhoidolliset toimenpiteet, sisältäen vaativan lääkehoidon.

Kotipalvelu

Kotipalvelu sisältää arjen toiminnoissa avustamista.

Tukipalvelut

Kaupassa käynnit, vaatehuolto, pienimuotoinen siivous ja saattopalvelu.

Lääkäripalvelut

Neurologian erikoislääkärin kotikäynnit ja etävastaanotto tulossa vuoden 2022 aikana.

Hyvää ja kiireetöntä kotihoitoa

Ehta Hoivan toiminta-ajatus on lähtenyt halusta toteuttaa hyvää ja kiireetöntä kotihoitoa, jossa asiakas kohdataan arvostavasti ja välittävästi. Haluamme tarjota kokonaisvaltaista hoivaa arjessa selviytymisen tueksi. Hyvää ja laadukasta hoito- ja palvelusuunnitelmaa laatiessa avainasemassa on asiakas itse ja tarvittaessa hänen omaisensa. Osallistava suunnitelman laatiminen takaa parhaan mahdollisen hoidon. 

Ehta Hoiva kotihoito

Ehta Hoiva yrityksenä

Ehta Hoivassa hoitotyötä toteuttavat sairaanhoitaja, sairaanhoitaja/terveydenhoitaja ja lähihoitaja. Kaikilla hoitajilla on pitkä työkokemus hoitotyöstä ja työtä tehdään moniammatillisesti. Ehta Hoivan vastuulääkärinä toimii erikoislääkäri.