Meistä

Ammattitaitoa ja kokemusta

Meillä on laaja ja vuosien mittainen kokemus muun muassa erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta, kotihoidosta sekä ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta.

Yrityksessä työskentelevät sairaanhoitaja Anne Karhunen, lähihoitaja/ laborantti Virpi Jauhiainen ja terveydenhoitaja/sairaanhoitaja Meri-Tuulia Koskinen. Yrityksen vastuulääkärinä ja terveyspalveluiden johtajana toimii neurologian erikoislääkäri Ossi Nerg.

Huolehdimme turvallisuudestasi käyttämällä maskeja ja hyvää käsihygieniaa. Olemme kaikki asianmukaisesti rokotettuja.

 

Ehta Hoiva

Anne Karhunen

Sairaanhoitaja AMK


Sosiaalipalveluiden johtaja ja Toimitusjohtaja

Minulla on pitkä työkokemus erityisesti neurologisten potilaiden hoidosta erikoissairaanhoidossa, erikoisosaamisenani muistisairaudet. Kokemusta minulla on myös sisätautisten ja kirurgisten potilaiden hoidosta, sekä työstä terveyskeskuksessa lääkärin vastaanotolla. Työssäni minulle on tärkeää asiakkaan kiireetön kohtaaminen.

Virpi Jauhiainen

Lähihoitaja

Tietosuojavastaava

Minulla on vuosien kokemus lähihoitajan työstä erikoissairaanhoidossa erityisesti kirurgian puolelta sekä kotihoidosta. Erityisosaamistani ovat kirurgisen potilaan hoitotyö ja haavanhoito. Kohtaan jokaisen asiakkaan yksilönä ja haluan tehdä työni laadukkaasti.

Ossi Nerg

LL, MSc, Neurologian erikoislääkäri


Terveyspalveluista vastaava johtaja

Olen toiminut lääkärinä yli 17 vuotta, josta neurologian erikoislääkärinä yli 8 vuotta. Minulla on kokemusta myös etävastaanottopalveluista. Olen toiminut myös useita vuosia neurologian alan kliinisenä opettajana. Teen väitöskirjaa muistisairauksista. Erityisiä mielenkiinnon aiheita ovat muistisairaudet, aivoverenkiertohäiriöt, päänsärkyihin liittyvät sairaudet sekä liikehäiriösairaudet kuten Parkinsonin tauti. Työssäni olennaista on ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen ja auttaminen hyödyntäen viimeisintä tutkimustietoa.

Sydämellistä hoitoa

Ehta Hoivan toiminta-ajatus on lähtenyt halusta toteuttaa hyvää ja kiireetöntä kotihoitoa, jossa asiakas kohdataan arvostavasti ja välittävästi. Haluamme tarjota laadukasta hoitoa ja huolenpitoa tukemaan turvallista kotona asumista.

Yrityksemme asiakkaat hoidetaan yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti, huomioiden heidän fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeensa. Huolellisesti laadittu hoito- ja palvelusuunnitelma lisää niin asiakkaiden kuin työntekijöiden tyytyväisyyttä sekä hoidon turvallisuutta. Asiakastyössä käytämme kuntouttavaa työotetta asiakkaan oman toimintakyvyn tukemiseksi ja ylläpitämiseksi. Toimimme  luottamuksellisesti ja sitoudumme kirjattuun suunnitelmaan.

Lapsiperheiden kotipalvelussa haluamme tukea perheiden arkea ja jaksamista eri elämäntilanteissa. Toimintamme on tavoitteellista ja tavoitteet asetetaan yhdessä perheen kanssa heidän voimavarat huomioiden.