Palvelut

Palveluista kootaan aina asiakkaan yksilöllisiä tarpeita vastaava kokonaisuus. Hinnat sisältävät kilometrikorvaukset 10 km Kuopion kantakaupungin alueella. Ylittävältä osalta kilometrikorvaus on 0,45€/km.

Kotisairaanhoito

Hinta alkaen 53€/h

Erilaiset lääkärin määräämät sairaanhoidolliset toimenpiteet, kuten:

Verinäytevälineet

Vaativaa lääkehoitoa sisältävä kotisairaanhoito

Hinta alkaen 65€/h

Kotipalvelu

Hinta alkaen 42€/h

Lapsi ja apila, lapsiperheiden kotipalvelu

Tukipalvelut

Hinta alkaen 42€/h

Ruuan laitto, tukipalvelu, kotipalvelu

Pyydä maksuton tutustumiskäynti

Toiminta alkaa 10.1.2022. Voit varata maksuttoman tutustumiskäynnin jo nyt. 

Lääkäripalvelut

TULOSSA kevään 2022 aikana Neurologian erikoislääkäri Ossi Nergin:

Oletko huolissasi omasta tai läheisesi muistista tai toimintakyvystä? Toisinaan kynnys lähteä lääkärin vastaanotolle on korkea tai tutkimusten ja seurannan piiriin pääseminen vie aikaa. Kotikäynti säästää potilaan aikaa, eikä ylimääräisiä kustannuksia tule matkustamisesta tai saattajapalveluista. Kotona tehdyt tutkimukset antavat myös realistisemman kuvan toimintakyvystä ja muistista toisin kuin vieraassa ympäristössä tehty.

Palvelu on suunnattu ensisijaisesti muistisairauden diagnostiikkaa tarvitseville asiakkaille. Muina palveluryhminä voivat olla esimerkiksi MS-tautia, epilepsiaa tai liikehäiriösairauksia kuten Parkinsonin tautia sairastavat potilaat, joilla pääseminen vastaanotolle tiettyyn paikkaan voi olla liikkumisvaikeuksien vuoksi haasteellista. Tuotamme erikoislääkäritasoisen arvion kotona, teemme muistitestauksen (esim CERAD), muistilaboratoriokokeet, omaisten haastattelun, sekä toimintakykyarvion suoraan asiakkaan kotiolosuhteissa. Tarvittava pään kuvantaminen hankitaan yhteistyökumppanilta. Tutkimusten tulosten läpikäynti ja mahdollisen diagnoosin asettaminen voidaan tehdä joko etävastaanottona videovälitteisesti kotiin, mahdollistaen esimerkiksi ulkopaikkakunnalla asuvan omaisen osallistumisen, tai vaihtoehtoisesti kotikäyntinä asiakkaan kotiin. Lääkemääräykset ja sairauskertomusmerkinnät laaditaan salassapitosäännöksiä noudattaen.

Lisäksi erikoislääkärin etävastaanottoa voidaan käyttää konsultaatioapuna hoivakäynneillä näin tarvitessaan. Tällöin läsnä on yrityksen hoitaja ja konsultaatioyhteys voidaan ottaa suoraan lääkäriin videovälitteisesti tai puhelimitse.