Palvelut

Palveluista kootaan aina asiakkaan yksilöllisiä tarpeita vastaava kokonaisuus.

Kotisairaanhoito

Hinta alkaen 56€/h

Erilaiset lääkärin määräämät sairaanhoidolliset toimenpiteet, kuten:

Verinäytevälineet

Vaativaa lääkehoitoa sisältävä kotisairaanhoito

Hinta alkaen 68€/h

Kotipalvelu

Hinta alkaen 45€/h

Lapsi ja apila, lapsiperheiden kotipalvelu

Tukipalvelut

Hinta alkaen 45€/h

Ruuan laitto, tukipalvelu, kotipalvelu

Pyydä maksuton tutustumiskäynti

Lääkäripalvelut

TULOSSA Neurologian erikoislääkäri Ossi Nergin lääkäripalvelut:

Oletko huolissasi omasta tai läheisesi muistista tai toimintakyvystä? Toisinaan kynnys lähteä lääkärin vastaanotolle voi olla korkea tai tutkimusten ja seurannan piiriin pääseminen vie aikaa. Kotikäynti säästää potilaan ja omaisten aikaa, eikä ylimääräisiä kustannuksia tule matkustamisesta tai saattajapalveluista. Kotona tehdyt tutkimukset antavat myös realistisemman kuvan toimintakyvystä ja muistista toisin kuin vieraassa ympäristössä tehty.

Palvelu on suunnattu ensisijaisesti muistisairauden diagnostiikkaa tarvitseville asiakkaille. Muina palveluryhminä voivat olla esimerkiksi MS-tautia, epilepsiaa tai liikehäiriösairauksia kuten Parkinsonin tautia sairastavat potilaat, joilla pääseminen vastaanotolle tiettyyn paikkaan voi olla liikkumisvaikeuksien vuoksi haasteellista. Tuotamme erikoislääkäritasoisen arvion kotona, teemme muistitestauksen (esim CERAD), muistilaboratoriokokeet, omaisten haastattelun, sekä toimintakykyarvion suoraan asiakkaan kotiolosuhteissa. Tarvittava pään kuvantaminen hankitaan yhteistyökumppanilta. Tutkimusten tulosten läpikäynti ja mahdollisen diagnoosin asettaminen voidaan tehdä joko etävastaanottona videovälitteisesti kotiin, mahdollistaen esimerkiksi ulkopaikkakunnalla asuvan omaisen osallistumisen, tai vaihtoehtoisesti kotikäyntinä asiakkaan kotiin. Lääkemääräykset ja sairauskertomusmerkinnät laaditaan salassapitosäännöksiä noudattaen.

Lisäksi erikoislääkärin etävastaanottoa voidaan käyttää konsultaatioapuna hoivakäynneillä näin tarvitessaan. Tällöin läsnä on yrityksen hoitaja ja konsultaatioyhteys voidaan ottaa suoraan lääkäriin videovälitteisesti tai puhelimitse.